DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ortodokse gravstedene på Helgøya

Artikkel publisert i Ringsaker Blad 14. juli 2009. Laga av Knut Erik Landgraff. Artikkel er gjenngitt her, etter samtykke med artikkelforfatter.

Søndag 12. juli ledet Fader Johannes ledet ortodokse seremonien på Helgøya kirkegård

Norskfødte fader Johannes er prost og øverste leder for en av den østortodokse kirkens skandinaviske greiner. Søndag var han på plass sammen med en prest og en munk fra klosteret i Hurdal. Kirkegården på Helgøya har et hjørne med graver viet ortodokse kirkesamfunn. Her ligger blant andre flyktninger som kom til Norge, Hedmark og Helgøya som følge av revolusjonen i Russland i 1917. Hver sommer kommer en gruppe fra den ortodokse menigheten i Norge til Helgøya for å minnes de døde og be for dem.

Fornorskning

Den høytidelige, ortodokse seremonien på Helgøya foregikk delvis på norsk, delvis på kirkeslavisk. – Vår kirke har medlemmer fra mange land i øst, men de fleste har bodd lenge i Norge. Norsk er språket menigheten har felles. Derfor faller det stadig mer naturlig å bruke norsk i stedet for eksempelvis russisk, forklarte Johannes.

 

Ortodoks sermoni Helgøya
Fader Johannes ledet den høytidelige seremonien

Kirkeslavisk

Men deler av den gamle seremonien foregår fremdeles på fellesspråket kirkeslavisk. Språket er i nær slekt med russisk, serbisk og andre moderne slaviske språk. På samme måte som den katolske kirken i vest har brukt latin, har den ortodokse kirken i øst gjennom århundrer brukt kirkeslavisk. Blant annet for å kommunisere på tvers av de nasjonale språkene.

Ortodoks sermoni Helgøya
Det ortodokse hjørnet på kirkegården på Helgøya forteller om flukt, håp og dype røtter i øst

Forbrødring

Prest Anders Skeistrand holdt en vanlig norsk gudstjeneste med dåp i Helgøya kirke før den ortodokse seremonien på kirkegården. Etterpå samlet både lutheranere og ortodokse seg til uhøytidelig, felles kirkekaffe på trappa.